Aanmelden

Aanmelden

Verwijsbrief
Alleen met een verwijsbrief van de huisarts kunt u in behandeling komen bij Praktijk Kodde. U kunt zich aanmelden voor een intakegesprek door het contactformulier op deze website in te vullen, door mij een e-mail te sturen of te bellen.

Let op: in de verwijsbrief moet staan dat het een verwijzing betreft voor Specialistische GGZ en NIET voor Generalistische Basis GGZ.

Intakegesprek
Na aanmelding maken we een afspraak voor een eerste kennismaking en intake. Tijdens dit gesprek probeer ik met u een beeld te vormen van de klachten en van de verschillende factoren die bij het ontstaan van de klachten een rol spelen. Ik vraag u ook één of enkele vragenlijsten in te vullen ter ondersteuning van de diagnostiek. Voor het intakegesprek is het van belang dat u de volgende documenten meeneemt:

  • de verwijsbrief van de huisarts
  • een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
  • een geldig legitimatiebewijs
  • een overzicht van eventuele medicijnen die u gebruikt

Vervolgtraject
Na het intakegesprek geef ik u een advies over het vervolg van het traject. Dit kunnen enkele vervolggesprekken zijn voor verder onderzoek, een behandeltraject of een advies voor beter passende zorg elders. Zie bij Behandelingen voor de verschillende vervolgtrajecten die ik bied.

Doorverwijzen
Ik behandel geen verslavingsproblemen, geen eetstoornissen en geen stoornissen in het autismespectrum. Mocht uit onderzoek blijken dat behandeling voor een van deze problemen nodig is, dan zal ik u adviseren over verdere behandeling.

Reacties

Laat een reactie achter