Praktijkafspraken

Praktijkafspraken

Aanmelden Als u zich voor behandeling wilt aanmelden, stuurt u mij dan bij voorkeur een e-mail of gebruik hiervoor het contactformulier op deze site. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Als u belt en mij niet treft, spreek dan op de voicemail duidelijk uw naam en telefoonnummer in en een tijdstip waarop ik u het beste terug kan bellen. Ik bel u dan zo spoedig mogelijk terug.

Wachttijd Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Duur afspraken Een intakegesprek duurt ongeveer 60 minuten. Alle andere individuele afspraken duren ongeveer 45 minuten. Afspraken voor partnerrelatietherapie of gezinstherapie duren 60 minuten. Medicatieconsulten duren 30 minuten.

Privacy Van de behandeling zal een dossier worden bijgehouden. Alle onderzoeks- en gespreksgegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim. Alleen op schriftelijk verzoek en met uw schriftelijke toestemming kunnen gegevens worden gedeeld met andere medische professionals.

Privacyverklaring Per 1 juli 2023 zijn ggz-organisaties, en daarmee ook mijn praktijk, verplicht informatie aan te leveren over cliënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het doel hiervan is om het huidige financieringssysteem, het zogenoemde zorgprestatiemodel, verder te ontwikkelen.

Welke gegevens moeten door mij worden aangeleverd aan de NZa? De gegevens die de NZa gebruikt voor de verbetering van de zorgvraagtypering zijn:

  • de scores op de HoNOS+-vragenlijst (deze wordt door mij ingevuld)
  • het zorgvraagtype (een
  • de diagnosehoofdgroep
  • 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar
  • opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand

Welke gegevens worden niet aangeleverd? Tot de persoon herleidbare gegevens hoeven niet te worden aangeleverd zoals:
Naam, BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, zorgtrajectnummer en type consult.

 De aan de NZa aangeleverde data moeten na 2 jaar worden verwijderd en mogen niet worden gekoppeld aan andere datastromen binnen de NZa. Via deze link kunt u meer lezen over deze aanlevering van data aan de NZa.

Verschillende behandelaars en cliëntenorganisaties hebben diverse vragen over en bezwaren tegen de aanlevering van deze gegevens. Via deze link kunt u meer lezen over deze bezwaren.

Wat kunt u doen als u bezwaar hebt tegen aanlevering van deze gegevens? Hier vindt u een link naar de zogenaamde privacyverklaring. Wanneer u deze invult, ondertekent en aan mij terugstuurt dan vink ik in uw dossier het vakje ‘privacy’ aan. Dan zal de aanlevering van deze gegevens niet gebeuren.

Afzeggen Als u uw afspraak niet kunt nakomen, bel deze dan minimaal 24 uur van tevoren af. Komt u zonder bericht niet op uw afspraak of zegt u de afspraak te laat af, dan breng ik daarvoor € 85,- in rekening. Dit bedrag is niet bij de zorgverzekeraar te declareren.

Waarneming Tijdens vakantie wordt de praktijk waargenomen door collega-psychiaters uit Rotterdam en omgeving. Wanneer u bij mij in behandeling bent, zal ik u hierover tijdig informeren.

Crisis Tijdens kantoortijden ben ik per e-mail of telefonisch bereikbaar. Als ik niet direct bereikbaar ben én hulp geen uitstel kan lijden, neem dan contact op met uw huisarts. Buiten kantoortijden dient u in geval van nood contact op te nemen met de huisartsenpost.

Klachten Indien u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken kan u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP. In het klachtenreglement leest u precies wat u kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. U kan de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail naar klachtenfunctionaris@nvvp.net. Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kan u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres: Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken Postbus 90600 2509 LP Den Haag www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Kwaliteitsstatuut kwaliteitsstatuut 2017

Privacyverklaring Per 1 juli 2023 zijn ggz-organisaties, en daarmee ook mijn praktijk, verplicht informatie aan te leveren over cliënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het doel hiervan is om het huidige financieringssysteem, het zogenoemde zorgprestatiemodel, verder te ontwikkelen.

Welke gegevens moeten door mij worden aangeleverd aan de NZa? De gegevens die de NZa gebruikt voor de verbetering van de zorgvraagtypering zijn:

  • de scores op de HoNOS+-vragenlijst (deze wordt door mij ingevuld)
  • het zorgvraagtype (een
  • de diagnosehoofdgroep
  • 3 kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar
  • opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand

Welke gegevens worden niet aangeleverd? Tot de persoon herleidbare gegevens hoeven niet te worden aangeleverd zoals:
Naam, BSN, geslacht, geboortedatum, woonplaats, postcode, zorgtrajectnummer en type consult.

 De aan de NZa aangeleverde data moeten na 2 jaar worden verwijderd en mogen niet worden gekoppeld aan andere datastromen binnen de NZa. Via deze link kunt u meer lezen over deze aanlevering van data aan de NZa.

Verschillende behandelaars en cliëntenorganisaties hebben diverse vragen over en bezwaren tegen de aanlevering van deze gegevens. Via deze link kunt u meer lezen over deze bezwaren.

Wat kunt u doen als u bezwaar hebt tegen aanlevering van deze gegevens? Op verzoek stuur ik u een zogenaamde privacyverklaring. Wanneer u deze invult, ondertekent en aan mij terugstuurt dan vink ik in uw dossier het vakje ‘privacy’ aan. Dan zal de aanlevering van deze gegevens niet gebeuren.

Reacties

Laat een reactie achter