Behandelingen

Behandelingen

Aan de hand van het intakegesprek, eventuele aanvullende onderzoeksgesprekken en de vragenlijsten die u heeft ingevuld, stel ik een diagnose (zie ook onder Aanmelden). Vervolgens stel ik in overleg met u een behandelplan vast. Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk. Hieronder beschrijf ik ze beknopt. Soms is ook een combinatie mogelijk.

Medicatie
Bij depressieve klachten of angstklachten die het leven en functioneren ernstig belemmeren, adviseer ik soms medicijnen te gebruiken. Samen met u kijk ik welk medicijn het beste past in uw situatie. Gedurende het gebruik evalueren we tijdens medicatieconsulten de werking en de eventuele bijwerkingen van het medicijn. U krijgt ook advies over de duur van het gebruik en begeleiding bij eventuele afbouw van het medicijn.

Ook voor andere indicaties vind ik het in voorkomende gevallen verstandig om medicijnen voor te schrijven.

Psychotherapie
Een psychotherapeutische behandeling is een behandeling door middel van gesprekken. Op een systematische wijze bespreken we de thema’s die van invloed zijn op de psychische klachten. Afhankelijk van de aard van de klachten maak ik gebruik van de volgende behandelmodellen:

  • Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)
  • Mentalisation Based Treatment (MBT)
  • Psychodynamische Psychotherapie

De afspraken zijn meestal wekelijks. Tijdens de sessies bespreken we aan de hand van actuele situaties uw gedachten, de associaties uit uw geschiedenis en de emoties die u hierbij ervaart. Daarmee proberen we inzicht te krijgen in zich herhalende patronen. Dit creëert de mogelijkheid om andere wegen te proberen en de daarbij horende emoties te kunnen voelen en verdragen.

Systeemtherapie
Moeilijkheden in een relatie of in een gezin leiden soms tot psychische problemen. Anderzijds kan ook het hebben van een psychische stoornis een groot effect hebben op de mensen met wie u nauw verbonden bent. In beide situaties kunnen gesprekken met een systeemtherapeut bijdragen aan het hervinden van vertrouwen en veiligheid in deze relaties. Deze gesprekken kunnen ook naast een individuele behandeling plaatsvinden.

Ook voor partnerrelatietherapie kunt u bij mij terecht. In de meeste gevallen wordt deze therapie niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Als systeemtherapeut maak ik gebruik van de volgende behandelmodellen:

  • Emotionally Focussed Therapy (EFT)
  • Emotionally Focussed Family Therapy (EFFT)
  • Mentalisation Based Treatment (MBT)

Routine Outcome Monitoring (ROM)
Tijdens de onderzoeksfase en de behandeling maak ik gebruik van vragenlijsten over klachten om het beloop en het effect van de behandeling te volgen. U krijgt hiervoor via e-mail een link toegestuurd. Deze vragenlijst kunt u op een beveiligd deel van internet invullen en terugsturen. De resultaten ervan zullen met u tijdens de behandeling worden besproken.

Reacties

Laat een reactie achter