Verwijzers

Verwijzers

Als huisarts kunt u patiënten naar Praktijk Kodde verwijzen voor:

Specialistische GGZ-behandeling
Ernstige of meervoudige psychiatrische problematiek die niet in de eerste lijn of in de Basis GGZ behandeld kan worden, kunt u verwijzen voor behandeling in mijn praktijk. Daarbij ben ik voornamelijk gespecialiseerd in de behandeling van depressieve stoornissen, angststoornissen, traumagerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Een integrale behandeling met zowel medicatie als psychotherapie is binnen mijn praktijk mogelijk.

Consultatie en medicatieadvies
Als huisarts of als POH GGZ behandelt u veel psychische stoornissen zelf. Mocht u binnen deze behandeling behoefte hebben aan een psychiatrisch consult, dan kunt u hiervoor contact opnemen met mij. Ook psychologen binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ kunnen een consult aanvragen. Dit consult kan bestaan uit een telefonische consultatie of een patiëntencontact. Direct patiëntencontact is ook mogelijk in uw eigen praktijk.

Onderzoek en behandeladvies
Als huisarts, psychiater of therapeut kunt u patiënten naar mij verwijzen voor uitgebreider onderzoek of een tweede mening. Na één of een aantal gesprekken geef ik mijn bevindingen over de aard van de problematiek en een advies over het vervolg van de behandeling.

Doorverwijzen
Patiënten met verslaving, eetstoornissen, psychotische stoornissen of stoornissen in het autismespectrum worden niet binnen mijn praktijk behandeld. Mocht bij onderzoek van de patiënt blijken dat het belangrijkste probleem in een van deze categorieën ligt, dan zal ik de patiënt adviseren over verdere behandeling.

Reacties

Laat een reactie achter